Tjänster

Här kan du läsa mer om tjänsterna som erbjuds.

Brottsförebyggande utbildningar

Hot och våld utbildning

Utbildning i att bemöta och hantera obehagliga situationer i arbetslivet där det finns risk för inslag av hot och (våld) känns idag viktigare än någonsin, inte minst med tanke på den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket, AFS 2015:4 gällande organisatorisk och social arbetsmiljö. Under utbildningen arbetar vi tillsammans för att alla ska få insikt om och förståelse för vilka risker som finns, men ännu viktigare- hur man genom förebyggande åtgärder avsevärt minskar risken för att händelser av detta slag inträffar.

Genom rätt bemanning, bra bemötande, höjd riskmedvetenhet och en uppsättning verktyg gällande kroppsspråk och kommunikativt förhållningssätt, sätt att hantera konflikter- kommer deltagarna efter utbildningen vara bättre rustad i sitt arbete och i mötet med andra människor. Regler för nöd/ nödvärn samt information om krishantering ingår, precis som riskbedömning och riskanalys av arbetsplatsen.

Tveka inte att ta kontakt med mig för vidare information, för att boka ett personligt möte eller för offert.

Här kan du ladda ner ett informationsblad för att se hur det kan se ut. Alla upplägg går att skräddarsy så att det passar just Er organisations behov.

Utbildning i brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Jag erbjuder 1 eller 2 dagars utbildning inom området där både teorier, forskningsrön och praktiska metoder presenteras såväl som hur samarbete mellan kommun och polis ska fungera. Välkommen att ta kontakt för vidare information.

Utbildning i krishantering och avlastande samtal

Jag erbjuder 1 dags utbildning i krishantering och träning i avlastande samtal. Vi tittar på krisbegreppet, stressorer, vilka som är drabbade och tränar på samtal. Välkommen att kontakt mig för mer information.

Ledarskap och teamutveckling

Ledarskap

Jag är idag huvudansvarig lärare på en Yrkeshögskola i Skåne i delkursen ledarskap och kommunikation. Mot övriga kunder arbetar jag oftast med nya chefer/ledare och gärna enskilt eller i mindre grupper. Tillsammans gör vi ett skräddarsytt upplägg över tid, och vid varje träff arbetar vi med olika verktyg som man behöver i sitt dagliga arbete, för att på bästa sätt leda sina medarbetare. Vi lägger också tid på olika dilemman som dyker upp i vardagen och med deltagarnas insikt om sig själva. Jag har en humanistisk syn på ledarskap. Jag använder gärna Mebook som är ett digitalt uppföljningsverktyg.

Hör gärna av Er för att få veta mer, boka ett möte eller för offert.

Grupp/ teamutveckling

Arbetar med arbetsgrupper och i viss mån ledningsgrupper för att utveckla dem på bästa sätt. Utgångspunkten i förändringsarbetet vilar i stort på Patrick Lencioni:s tankar om utveckling. Basen i hans pyramid är arbetet med tillit. Jag även behörig användare av GDQ- ett analysverktyg för att se i vilken fas en viss grupp befinner sig i och vad man ska arbeta med för att komma vidare. Verktyget utgår från modellen IMGD som Susan Wheelan har forskat fram. Det är beteendeförändringar som är det viktiga i all utveckling och där kan jag använda mig av verktyget Teambook som är ett mycket lättanvänt digitalt stöd för att mäta beteendeförändringar, och som med fördel används på läsplattor och smarta telefoner.

Hör av Er om Ni är intresserade av att veta mer.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Jag kan på timbasis hjälpa er med säkerhetsarbete( brottsförebyggande) och trygghetsskapande arbete på arbetsplatsen eller där ni bor. Kan vara med på möte eller i andra sammanhang där ni behöver råd inom området. Jag eller vi tillsammans kan gå igenom lokaler och miljöer som ni vill få belyst och så kan jag presentera en rapport, allt går att skräddarsy för er.

Ta gärna kontakt för mer information.

Arbetar också i andra sammanhang med trygghetsskapande frågor. Se gärna www.tryggafastigheter.se

Föreläsningar

Jag föreläser i hur man bemöter och hanterar otrevliga situationer i arbetslivet där det förekommer inslag av hot och (våld). Detta går helt att skräddarsy efter Era behov där det också går att väva in regelverk runt nöd och nödvärn samt information om kris och krishantering. Tid ca 1-2 timmar.

Håller även föreläsning i krishantering. Tid ca 1 timme.