Hur jag arbetar

Jag tänker i helhetsperspektiv med organisationens bästa för ögonen men arbetar med den enskilda människan. Har inga färdiga paketlösningar men utarbetade utbildningskoncept som utgångspunkt.

Alla kunder är unika och vet bäst vad som behövs för att organisationen ska utvecklas. Jag tänker i termerna före –  under – efter utbildning. Det är viktigt att förbereda sig innan och reflektera efteråt, allt för att lärandet ska bli så bra som möjligt och att förutsättningar för beteendeförändringar kan ske.

process