Företaget

Genom utbildningsinsatser stärker jag individen i sin roll på arbetsplatsen såväl som på det personliga planet. Søndergaard Consulting AB finns till för att hjälpa företag, organisationer och de anställda att utvecklas.

Bakgrund och kompetens

Företaget startade 2010 och består idag av mig, Paul Søndergaard som har över 20 års erfarenhet av att arbeta som polis på olika befattningar och nivåer. Har vidareutvecklat mig inom psykologi, sociologi, pedagogik samt stress och krishantering. Jag har under många år arbetat som utbildare och föreläsare och är bland annat certifierad i instrumenten Master Person Analysis (MPA), Group Development Questionnaire (GDQ) och Teambook.

Som organisationskonsult arbetar jag främst med 2 huvudinriktningar. Brottsförebyggande utbildningar, bland annat hur man bemöter och hanterar obehagliga situationer i arbetslivet där det förekommer inslag av hot(våld). Den andra inriktningen är arbete med grupputveckling och ledarskap och där har jag lång erfarenhet av att arbeta med ledarskap och kommunikation inom Yrkeshögskoleverksamheten.

Jag har sedan 2003 arbetat med utvecklingsfrågor där min senaste anställning var som kompetensutvecklare/internkonsult inom Polisens chefs- och ledarcenter vilket då tillhörde Rikspolisstyrelsen. Arbetade under många år med bygga upp ett nationellt ledarskapscenter där jag tillsammans med mina arbetskamrater designade och genomförde ledarskapsprogram på olika chefsnivåer, arbetade med Assessment center samt chefsstöd som coachning och mentorskap.

Förhållningssätt

Lyhörd, pålitlig och glädjefull är 3 viktiga ord för mig när jag arbetar med mina kunder. Att känna motivation och glädje inför varje uppdrag är det som gäller.

Syn på lärande och pedagogik

Det är intressant att hitta varje persons drivkraft och motivation för lärande och jag arbetar med varierad pedagogik för att nå alla lärstilar och arbetar gärna i processform för att kunskapen ska bli mer cementerad.

Affärsidé:

”Genom utbildningsinsatser stärka individen i sin roll på arbetsplatsen såväl som på det personliga planet”

Jag finns till för att hjälpa företag, organisationer och de anställda att utvecklas.